IBAN

راه اندازی سیستم تبدیل شماره حساب کلیه بانکها به شناسه شبا

برای دریافت کد شبای کلیه حسابهای خود از بانکهای کل کشور دیگر نیازی به مراجعه به بانکهای مختلف جهت اخذ شبا نیست؛ زین پس خواهید توانست با استفاده از فرمی که شرکت پیوند افزاران آماده سازی نموده است به این مهم دست یابید، این فرم بر اساس تنوع حساب بانکهای مختلف و الگوریتم تولید شبا، شبای حدود 28 بانک و موسسه مالی را تولید و در اختیار شما قرار میدهد. برای استفاده از این صفحه بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://bpsandogh.ir/fund/sheba

تذکرات: