تلفن بانک و تلفن معوقات

برای بزرگ تر دیدن عکس ها روی آنها کلیک کنید.

تلفن بانک و تلفن معوقات - شرکت پیوند افزاران تلفن بانک و تلفن معوقات - شرکت پیوند افزاران تلفن بانک و تلفن معوقات - شرکت پیوند افزاران
تلفن بانک و تلفن معوقات - شرکت پیوند افزاران تلفن بانک و تلفن معوقات - شرکت پیوند افزاران تلفن بانک و تلفن معوقات - شرکت پیوند افزاران

مزایا و ویژگی های تلفن معوقات:

 • سه اخطار به وام گیرنده با فاصله های زمانی قابل تنظیم
 • سه اخطار به ضامن با فاصله های زمانی قابل تنظیم
 • سه اخطار به معرف با فاصله های زمانی قابل تنظیم بعد از سررسید
 • سه تا ده برابر هزینه کمتر نسبت به اس ام اس در هزینه های مصرفی
 • امکان استفاده تلفن بانک و تلفن معوقات در یک خط
 • اطمینان از گوش دادن پیام توسط مخاطب
 • امکان تماس به دفعات در صورت در دسترس نبودن مخاطب
 • شامل انواع گزارشات نموداری و جدولی

 

تلفن بانک:

 • فکس 30 گردش صورتحساب
 • فکس معوقات
 • اعلام موجودی و سه گردش

 

مزایای تلفن معوقات نسبت به پیگیری معوقات به وسیله پیامک متنی و یا استخدام کارمند برای انجام این کار:

 • نیاز به شارژ نیست و هزینه ها بر روی خط تلفن می باشد.
 • هزینه سه تا ده برابر کمتر از پیامک متنی
 • اطمینان از گوش دادن پیام توسط مخاطب
 • امکان تماس به دفعات در صورت در دسترس نبودن مخاطب
لینک کوتاه شده محتوی: http://linkware.ir/node/22