نرم افزار حقوق و دستمزد

از جمله امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ثبت ساعت ورود و خروج پرسنل
  • محاسبه پایه حقوق
  • مالیات
  • بیمه
  • اضافه کاری بر اساس استاندارد وزارت کار
  • ساخت فایل بیمه
  • و ...

بدلیل اینکه تمامی نرم افزارها و سیستم ها توسط مهندسین این شرکت تولید و پشتیبانی میشود قابلیت توسعه و شخصی سازی را بدون محدودیت خواهند داشت.

لینک کوتاه شده محتوی: http://linkware.ir/node/70