سیستم پیامک صوتی

پیامک صوتی

پخش پیام صوتی برای افراد انتخابی (فایلهای تکست، اکسل و ...) جهت تبلیغات، یادآوری معوقات و ... با اطمینان از اینکه پیام صوتی را حتماً شخص دریافت کننده شنیده است.

 

سیستم پیامک صوتی - شرکت پیوند افزاران سیستم پیامک صوتی - شرکت پیوند افزاران سیستم پیامک صوتی - شرکت پیوند افزاران
سیستم پیامک صوتی - شرکت پیوند افزاران سیستم پیامک صوتی - شرکت پیوند افزاران سیستم پیامک صوتی - شرکت پیوند افزاران
لینک کوتاه شده محتوی: http://linkware.ir/node/24