سیستم مکانیزه صندوق

در دو نسخه مستقل و تحت شبکه با امکانات کامل مدیریت صندوق و موسسات مالی شامل بخشهای کلی:

  • حساب های پس انداز 
  • حساب های جاری
  • مدیریت حسابها ومشتریان
  • صندوقداری
  • مدیریت و اعطای وام 
  • بخش حسابداری
  • بروات
  • تهیه انواع گزارشات
  • و ...
لینک کوتاه شده محتوی: http://linkware.ir/node/69