سیستم بک آپ گیری

سیستم بک آپ گیری

گرفتن بک آپ بصورت دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه از فایلهای انتخابی و ذخیره در مکان دلخواه

بازیابی نرم افزار بک آپ گیری - پیوند افزاران تنظیمات نرم افزار بک آپ گیری - پیوند افزاران
بازیابی اطلاعات تنظیمات
تنوع گزاراشات نرم افزار بک آپ گیری - پیوند افزاران گزاراشات نرم افزار بک آپ گیری - پیوند افزاران
تنوع گزارشات گزارشات

 

لینک کوتاه شده محتوی: http://linkware.ir/node/67