صندوق قرض الحسنه

ساتپا (سامانه استعلام تلگرامی پیوندافزاران)

پیوند افزاران به صندوق هایی که در جهت "دسترسی یا دستیابی فارغ از مکان و زمان مشتریانشان به خدمات ارائه شده بانکی" از ساتپا استفاده می کنند هدیه میدهد.

در این راستا صندوق هایی برتر شناخته خواهند شد که، از 7 آذر ماه (سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)) تا 22 بهمن بیشترین استعلام را از ساتپا داشته باشند.

نسخه ویندوز نرم افزار پیوند (سیستم مکانیزه بانکداری ویژه صندوقها و موسسات مالی)

نسخه تحت ویندوز نرم افزار مکانیزه بانکداری صندوقها و موسسات مالی و اعتباری برای صندوقها و موسسات مالی طرف قرار داد که تا قبل از این از نسخه تحت داس استفاده مینمودند بصورت رایگان عرضه خواهد شد.

قابلیت پرداخت اینترنتی اقساط و واریز بحساب اینترنتی صندوقها

از این پس مشتریان و کاربران صندوقها و موسسات مالی قادر خواهند بود در سیستم خدمات اینترنتی (اینترنت بانک) با درگاه واسط و با همکاری به پرداخت بانک ملت در سه مرحله تعریف شده، کلیه امور مالی خود را اعم از پرداخت اینترنتی اقساط و واریز بحساب را انجام دهند.

مشتریان پیوند افزاران برای دسترسی مستقیم می توانند از این صفحات استفاده نمایند، در غیر اینصورت به صفحه وبسایت صندوق خود مراجعه و از امکانات تعبیه شده صندوق خود بهره ببرند.