csv

افزودن شیوه جدید خروجی CSV و PDF به سیستم خدمات اینترنتی صندوقها و موسسات مالی

کاربران صندوق قرض الحسنه تا قبل از این قادر بودند خروجی گزارشات را بصورت CSV و بصورت مجزا و جدا از هم در صفحه هر گزارش دریافت نمایند، اما در شیوه جدید می توانند تمامی گزارشات را بصورت یکجا در یک صفحه با فرمتهای CSV و PDF خروجی بگیرند؛ در این فرم مشتریان خواهند توانست فیلترهای تعداد رکوردهای خروجی (بطور نمونه سه گردش آخر حساب)، تاریخ شروع و پایان گزارش و حتی نوع نمایش خروجی PDF یعنی portrait و landscape را داشته باشند.