auto logout

امنیت بیشتر با خروج زماندار کاربران از سیستم خدمات اینترنتی بصورت اتوماتیک

در سیستم خدمات اینترنتی صندوقها و موسسات مالی کاربران بخش مدیریت و مشتریان در صورت وقفه ای بالاتر از 15 دقیقه بصورت اتوماتیک از سیستم خارج شده و برای استفاده از سیستم می بایست مجدداً ورود نمایند. تا قبل از فعال کردن این امکان در صورت بستن مرورگر، کاربر از سیستم خدمات اینترنتی خارج می شد و با باز کردن مرورگر برای استفاده از سیستم می بایست مشخصات ورود را مجدد وارد نماید، اما با افزودن این امکان علاوه بر این مورد امنیتی، در صورت عدم فعالیت کاربر به مدت 15 دقیقه و استفاده نکردن از سیستم، کاربر از سیستم خارج شده تا با مشکلات امنیتی کمتری مواجه شود.