شبا

راه اندازی سیستم تبدیل شماره حساب کلیه بانکها به شناسه شبا

برای دریافت کد شبای کلیه حسابهای خود از بانکهای کل کشور دیگر نیازی به مراجعه به بانکهای مختلف جهت اخذ شبا نیست؛ زین پس خواهید توانست با استفاده از فرمی که شرکت پیوند افزاران آماده سازی نموده است به این مهم دست یابید، این فرم بر اساس تنوع حساب بانکهای مختلف و الگوریتم تولید شبا، شبای حدود 28 بانک و موسسه مالی را تولید و در اختیار شما قرار میدهد. برای استفاده از این صفحه بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://bpsandogh.ir/fund/sheba

تذکرات: